Cập nhật tin tức y học tiên tiến và hữu ích nhất cho khách hàng

Bộ phận chăm sóc của ADNchacon luôn trực tuyến Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ ADNchacon

CAM KẾT BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÃ HÓA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mẫu xét nghiệm của khách hàng sau khi được thu sẽ được mã hóa trước khi chuyển đến Phòng xét nghiệm để bảo mật thông tin của Khách hàng cũng như đảm bảo tính trung thực của kết quả xét nghiệm.

DUY NHẤT NGƯỜI ĐỨNG TÊN XÉT NGHIỆM MỚI ĐƯỢC BIẾT KẾT QUẢ

Chúng tôi sẽ không thông báo bất kỳ thông tin gì về khách hàng cho người khác mà không có sự cho phép của chính khách hàng đó

CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG TIN CŨNG NHƯ KẾT QUẢ CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KÌ MỤC ĐÍCH NÀO 

Thông tin khách hàng cũng như kết quả xét nghiệm sẽ được chúng tôi lưu trữ và bảo mật tuyệt đối, cam kết không sử dụng cho bất kì mục đích nào như thương mại hay tuyên truyền.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

Scroll to Top