Hướng dẫn

Bảo mật thông tin

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ ILOCI CAM KẾT BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG MÃ…
Các loại mẫu ADN

Các loại mẫu ADN

Mẫu máu, móng tay, gốc tóc hay bất cứ mẫu xét nghiệm nào khác cũng chỉ cho ra một kết…

Thủ tục xét nghiệm

I . XÉT NGHIỆM ADN CHO MỤC ĐÍCH DÂN SỰ, CÁ NHÂN Quý khách có thể sử dụng các kết…

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán Quý khách có thể thanh toán theo các hình thức như sau: Trực tiếp tại văn…
Hướng dẫn thu mẫu

Hướng dẫn thu mẫu

HƯỚNG DẪN THU MẪU TẠI NHÀ Trung tâm Công nghệ sinh học phân tử iLOCI có các hướng dẫn thu mẫu…
Scroll to Top